Om prosjektet

Jessheim fjernvarme

Fjernvarme er et eget energisystem og en viktig del av energiforsyningen i byer og tettsteder. Solør Bioenergi skal levere miljøvennlig energi til Jessheim og er et viktig bidrag inn i Jessheims ambisiøse vekststrategi. Vårt anlegg leverer fjernvarme basert på miljøvennlige energikilder og infrastrukturen vår er moderne og gjør Jessheim mer attraktivt.

Solør Bioenergi har levert fjernvarme på Jessheim siden 2014. Våre varmesentraler produserer fornybar varme basert på bioenergi, og distribuerer fjernvarme rundt i sentrum til private og offentlige kunder.

I 2018 søkte vi om områdekonsesjon for fjernvarme på Jessheim, og i 2020 står en stor og moderne varmesentral på Gjestad ferdig. Våren 2020 starter vi et omfattende utbyggingsprosjekt for å utvide distribusjonsnettet. Det vi skal gjøre er å legge mer enn 3 km varmerør gjennom byen, og forsyne Jessheim svømmehall og bydelene Gystadmarka, Bilbyen, i Trondheimsvegen til Gotaasalleen og på Jessheim sør med miljøvennlig energi. Flere bydeler aktuelle for fjernvarmetilknytning i 2021 og 2022. Se mer informasjon om de ulike utbyggingsfasene under «her bygger vi fjernvarme».

Produkter og tjenester vi leverer

Vi er en profesjonell aktør som kan hjelpe dere med en effektiv energiløsning, og levere tjenester som for eksempel:

  • Fjernvarme til oppvarming og tappevann til borettslag, næringsbygg og kontorbygg
  • Systemer for gatevarme og snøsmelting
  • Kjøling
  • Teknisk bistand og drift
  • Fossilfri byggevarme
  • Industridamp og prosessvarme