Om prosjektet

Jessheim fjernvarme

Fjernvarme er et eget energisystem og en viktig del av energiforsyningen i byer og tettsteder. Solør Bioenergi skal levere miljøvennlig energi til Jessheim og er et viktig bidrag inn i Jessheims ambisiøse vekststrategi. Vårt anlegg leverer fjernvarme basert på miljøvennlige energikilder og infrastrukturen vår er moderne og gjør Jessheim mer attraktivt.

Solør Bioenergi har levert fjernvarme på Jessheim siden 2014. Våre varmesentraler produserer fornybar varme basert på bioenergi, og distribuerer fjernvarme rundt i sentrum til private og offentlige kunder.

I 2018 søkte vi om områdekonsesjon for fjernvarme på Jessheim, og vi bygger nå en stor og moderne varmesentral på Gjestad. I juni 2019 starter vi et omfattende utbyggingsprosjekt for å utvide distribusjonsnettet. Det vi skal gjøre er å legge rør i bakken fra vår nye fjernvarmesentral ved Gjestad og gjennom byen. Distribusjonssystemet som skal legges i bakken skal forsyne den store utbyggingen som finner sted i Jessheim og den fremtidige bydelen Gystadmarka med miljøvennlig energi.

Produkter og tjenester vi leverer

Vi er en profesjonell aktør som kan hjelpe dere med en effektiv energiløsning, og levere tjenester som for eksempel:

  • Fjernvarme til oppvarming og tappevann til borettslag, næringsbygg og kontorbygg
  • Systemer for gatevarme og snøsmelting
  • Kjøling
  • Teknisk bistand og drift
  • Fossilfri byggevarme
  • Industridamp og prosessvarme