Hvorfor fjernvarme fra oss?

Fjernvarme fra Solør Bioenergi AS er avbruddsikker, energieffektiv og fornybar varme og varmtvann til fordelaktige priser. Vi bygger nå ny varmesentral og utvider fjernvarmenettet på Jessheim slik at mange flere boligbygg, næringsbygg og offentlige bygg kan få konkurransedyktige tilbud på etterspurte og tidsriktige varmeløsninger. 

Vi tilbyr overgangsløsninger for bygg med fossile oppvarmingsløsninger for å møte forbudet om fossil fyring.

Fordeler med fjernvarme

 • Billigere enn strøm, gass og olje
 • Ingen bestilling av brensel og mottak
 • Ikke behov for reinvestering
 • Plassbesparende - frigjør verdifulle arealer
 • Lavere driftskostnader 
 • Vi tar ansvar for og vedlikeholder kundesentralen
 • Vi overvåker varmeleveransen og gjør den avbruddsikker
 • Frigjør mye effekt i strømnettet

Et annet viktig aspekt er at fjernvarme er en viktig forutsetning for at Jessheim-lufta skal bli bedre for alle. Hvis fossilt brensel blir kuttet ut og fjernvarme blir brukt til oppvarming, vil man merke positive effekter allerede når neste fyringssesong settes i gang.

Hvem kan få fjernvarme på Jessheim?

Fjernvarme er aktuelt når:

 • Bygget allerede har vannbåren varme 
 • Bygget skal fase ut fossil fyring
 • Nybygg skal etableres, både til bolig- og næringsformål

Du kan kontakte oss vedr. muligheten for å koble seg til fjernvarmenettet i området der du bor eller har kontor.