Solør Bioenergi leverer

Fjernvarme for fremtiden på Jessheim

Gravearbeider gjennom Jessheim – Fjernvarme for fremtiden

I mai 2019 begynner gravearbeidene for å legge rør i bakken. Vi begynner ved Gjestad hvor varmesentralen ligger. Derfra skal vi grave en rørgate i bakken langs Romsaas Alle, videre forbi Sundbytunet opp til rundkjøringen og langs senteret til Kjeld Stubs veg.

Vårt mål er å fullføre prosjektet i løpet av november 2019. Det vil innebære perioder med dårligere fremkommelighet og omkjøringer, men vi har et mål om at prosjektet skal gjennomføres med færrest mulig ulemper for folk i nærmiljøet.

OM PROSJEKTET

Fjernvarme for fremtiden – attraktivt for innbyggere og utbyggere

På Jessheim er innbyggertallet fordoblet siden tusenårsskiftet. Urbaniseringen fortsetter, heisekraner ruver over nye boligfelt og næringsbygg. Veksten krever urbane energiløsninger.

Fjernvarme er nettopp det: et urbant energisystem. En infrastruktur som er robust, prisgunstig og arealeffektiv. Fjernvarme svarer derfor ut et viktig behov i Jessheims vekststrategi, det avlaster strømnettet og det bidrar til å gjøre Jessheim attraktivt for både for utbyggere og innbyggere fordi det:

  • Er positivt for miljøet; det er kortreist og fornybar energi som representerer en fornuftig ressursutnyttelse av et biprodukt fra skogbruket.
  • Er et energisystem med høy forsyningssikkerhet (frikoblet fra strømnettet)
  • Avlaster strømnettet i Jessheim: økningen av antallet el-biler er stor, og setter strømnettet under press. Fjernvarme frigjør mye effekt i nettet.