Solør Bioenergi leverer

Fjernvarme for fremtiden på Jessheim

 

Solør Bioenergi Jessheim AS er
stolt sponsor av UKI’s damelag

 

Gravearbeider gjennom Jessheim – Fjernvarme for fremtiden

I løpet av høsten 2020 avsluttes gravearbeider i Industrivegen, Trondheimsvegen og ved eksisterende varmesentral i Sagabyen. Jessheim svømmehall og UKI Arena tilknyttes fjernvarmenettet før årsskiftet, og fremføringen til Gystadmarka barneskole og flere store boligprosjekt i Gystadmarka fortsetter.

OM PROSJEKTET

Fjernvarme for fremtiden – attraktivt for innbyggere og utbyggere

På Jessheim er innbyggertallet fordoblet siden tusenårsskiftet. Urbaniseringen fortsetter, heisekraner ruver over nye boligfelt og næringsbygg. Veksten krever urbane energiløsninger.

Fjernvarme er nettopp det: et urbant energisystem. En infrastruktur som er robust, prisgunstig og arealeffektiv. Fjernvarme svarer derfor ut et viktig behov i Jessheims vekststrategi, det avlaster strømnettet og det bidrar til å gjøre Jessheim attraktivt for både for utbyggere og innbyggere fordi det:

  • Er positivt for miljøet; det er kortreist og fornybar energi som representerer en fornuftig ressursutnyttelse av et biprodukt fra skogbruket.
  • Er et energisystem med høy forsyningssikkerhet (frikoblet fra strømnettet)
  • Avlaster strømnettet i Jessheim: økningen av antallet el-biler er stor, og setter strømnettet under press. Fjernvarme frigjør mye effekt i nettet.