Solør Bioenergi leverer

Fjernvarme for fremtiden på Jessheim

 

Solør Bioenergi Jessheim AS er
stolt sponsor av UKI’s damelag

 

Gravearbeider gjennom Jessheim – Fjernvarme for fremtiden

I 2019 ble det lagt fjernvarme fra Gjestad hvor varmesentralen ligger og inn i Jessheim sentrum.

Denne første delen ble fullført i januar 2020, noe reetablering utføres først våren 2020. Følg link til de ulike utbyggingsområdene for informasjon om hvilke arbeider som gjenstår. Mer informasjon om planlagt fjernvarmeutbygging for år 2020 kommer.

OM PROSJEKTET

Fjernvarme for fremtiden – attraktivt for innbyggere og utbyggere

På Jessheim er innbyggertallet fordoblet siden tusenårsskiftet. Urbaniseringen fortsetter, heisekraner ruver over nye boligfelt og næringsbygg. Veksten krever urbane energiløsninger.

Fjernvarme er nettopp det: et urbant energisystem. En infrastruktur som er robust, prisgunstig og arealeffektiv. Fjernvarme svarer derfor ut et viktig behov i Jessheims vekststrategi, det avlaster strømnettet og det bidrar til å gjøre Jessheim attraktivt for både for utbyggere og innbyggere fordi det:

  • Er positivt for miljøet; det er kortreist og fornybar energi som representerer en fornuftig ressursutnyttelse av et biprodukt fra skogbruket.
  • Er et energisystem med høy forsyningssikkerhet (frikoblet fra strømnettet)
  • Avlaster strømnettet i Jessheim: økningen av antallet el-biler er stor, og setter strømnettet under press. Fjernvarme frigjør mye effekt i nettet.