Her bygger vi ut

Gravearbeider gjennom Jessheim – Fjernvarme for fremtiden

I 2019 ble det lagt fjernvarme fra Gjestad hvor varmesentralen ligger og inn i Jessheim sentrum.

Denne første delen ble fullført i januar 2020, noe reetablering utføres først våren 2020. Følg link til de ulike utbyggingsområdene for informasjon om hvilke arbeider som gjenstår. Mer informasjon om planlagt fjernvarmeutbygging for år 2020 kommer.

Har du spørsmål relatert til arbeidet i Jessheim?

 

Morten Høigaard

PROSJEKTLEDEr
+47 46 54 20 74

Har du spørsmål om prosjektet?