Gravearbeider gjennom Jessheim – Fjernvarme for fremtiden

I mai 2019 begynner gravearbeidene for å legge rør i bakken. Vi begynner ved Gjestad hvor varmesentralen ligger. Derfra skal vi grave en rørgate i bakken langs Romsaas Alle, videre forbi Sundbytunet opp til rundkjøringen og langs senteret til Kjeld Stubs veg.

Vårt mål er å fullføre prosjektet i løpet av november 2019. Det vil innebære perioder med dårligere fremkommelighet og omkjøringer, men vi har et mål om at prosjektet skal gjennomføres med færrest mulig ulemper for folk i nærmiljøet.

Vi skal jobbe raskt, hensynsfullt og sikkert, og vi skal bygge ut etappevis. Det gjør vi for å redusere de ulempene gravearbeidene vil få for folk og forretninger som ligger langs traseen. Vi kan selvsagt ikke unngå alle konflikter og ulemper, men vi kan love at vi gjør det vi kan for å sette inn avbøtende tiltak.

I tillegg har vi et eget prosjektmål knyttet til kommunikasjon og dialog med alle som blir berørt av prosjektet: De som bor, ferdes og driver forretninger i det området hvor vi skal legge rør, skal oppleve at de har fått tidsriktig og relevant informasjon om prosjektets omfang og varighet. De skal vite hvordan det vil påvirke dem, hvordan de skal forholde seg, hva vi gjør for å avbøte de problemene som oppstår, samt hvor de kan henvende seg med spørsmål og eventuelle bekymringer.

For å finne gode avbøtende tiltak i områder med konfliktpotensial har vi allerede kartlagt de verdiene som befinner seg i området, de enkeltpersonene, husstandene og næringsinteressene som vil bli berørt, og vi har lagt en plan for å håndtere dem.

Har du spørsmål relatert til arbeidet i Jessheim?

 

Tollef Hjermann

Prosjektleder og byggeleder
+47 91 60 10 94

Har du spørsmål om prosjektet?