Jessheim sørøst: fase 1

Gjelder for perioden 12.04 – 27.06

Gangtrafikk i fasen
Gangtrafikk i fasen
Vegtrafikk i fasen
Vegtrafikk i fasen
Infrastruktur som bygges i fasen (inkl. anleggsområde)
Infrastruktur som bygges i fasen (inkl. anleggsområde)
To– eller enveiskjørt avkjørsel
To– eller enveiskjørt avkjørsel

Har du spørsmål relatert til arbeidet i Jessheim?

 

Morten Høigaard

PROSJEKTLEDEr
+47 46 54 20 74

Har du spørsmål om prosjektet?

Informasjon og tidspunkter vil oppdateres løpende

Viktig informasjon

Informasjon kommer