Jessheim sentrum

Gjenstående arbeider

Tilbakesetting av grøntarealer og fortau utføres vår 2020

• Fase 1: gjennomført

• Fase 2: gjennomført

• Fase 3: gjennomført

Har du spørsmål relatert til arbeidet i Jessheim?

 

Morten Høigaard

Prosjektleder og byggeleder
+47 46 54 20 74

Har du spørsmål om prosjektet?